May 1, 2014, 9:33 a.m.

Interview with Anna Markowska (PL / EN)

Polish below

photo: Severine Lenget

 

We were hosted by Anna Markowska, a founder of Bahtale Roma organisation. She told us about struggles of Roma people. In her home full with people, music and laughter we listen the stories of the building education programme and developing art activities for children and their dreams of creating the professional orchestra of Roma musicians.  

 

What are your biggest struggles at the moment?

We’re struggling with difficult residential situation. Many of Roma, who just arrived to Poland are being thrown out by the authorities from empty buildings, which they inhabit… and after all we have common home, Europe.

 

Are there links between local and European struggles?

The Roma situation around the whole Europe is similar, lack of education and work. It is necessary to create a common front of education in order to achieve certain level of work skills… or even start with rewarding those, who decide to gain the education. It’s obligatory to create new worksites, preferably small, family businesses, guiding them through appropriate programs, until it’s possible to obtain the correct results.

 

What do you think other initiatives or organisations can learn from the successes of your organization, Bahtałe Roma?

Not to give up, work constantly to achieve the objectives, which were set. They remain the same and they are indispensable!

 

What is it that Bahtałe Roma could learn from other initiatives or citizen platforms?

Different ways of implementing the initiatives.

 

How the actual situation influence yours organisation activities? How do you see your future?

Trends and situations don’t change a lot. Due to the field of our activities, our work is always RISKY. We cannot resign, hopefully one day there will be greater understanding not only in words, but also in possibilities. It’s a complicated and vast subject: an internal and external integration must be created, followed by correctly aimed projects. It’s necessary to allow grassroots initiatives to be consulted!

  

 

Z jakimi problemami zmierzacie się w obecnej chwili?

Obecnie największym problemem jest wyrzucanie z pustostanów Romów przybyłych z Rumuni przez władze, a w końcu mamy wspólny dom Europę.  

 

W jaki sposób lokalne problemy można przełożyc na sytuację w Europie? 

Sytuacja Romów w całej Europie jest podobna: brak wykształcenia i pracy - trzeba tworzyć wspólny front edukacji aż do uzyskania umiejętności świadczenia pracy.. a nawet przez kilka lat wynagradzać pozyskiwanie wykształcania. Trzeba tworzyć miejsca pracy najlepiej w postaci małych firm rodzinnych pilotując je poprzez tworzenie odpowiednich programów,aż do uzyskania właściwych rezultatów. 

 

Czego mogą się nauczyć inne organizacje / inicjatywy z Państwa osiągnięć i doświadczeń?

Nie ustępować,cały czas pracować dla osiągnięcia wyznaczonych celów. One są NIEZMIENNE i NIEZBĘDNE!!!  

 

Czego wasza organizacja może się nauczyć od innych inicjatyw i platform?

Różnych sposobów realizacji działań. 

 

W jaki sposób obecna sytuacja wpływa na działalność organizacji? Jak widzicie swoją przyszłość?

Nastroje i sytuacje niewiele się zmieniają. Ze względu na temat nasz działalność jest ciągle POD WYSOKIM NAPIĘCIEM.Nie możemy ustępować,może okaże się większe zrozumienie nie tylko w słowach ale w konkretnych możliwościach. Jest to wszystko szerokim tematem: potrzebna jest integracja wewnętrzna,zewnętrzna a zwłaszcza możliwości np.właściwie skierowane projekty. Konieczne są działania konsultowane oddolnie!

No Comments yet

Leave A Comment

EUROPEAN ALTERNATIVES

Via Magnagrecia 39
00183 - Rome
Italy
info@euroalter.com